Оптичен интернет и цифрова телевизия в жк. Илинден

Fiber 1 предлага оптичен интернет и цифрова телевизия в жк. Илинден, което включва зоната, заключена между бул. Ал. Стамболийски, бул. Вардар, ул. Хайдут Сидер и ул. Цар Симеон, и бул. Константин Величков.