Оптичен интернет и цифрова телевизия в кв. Разсадника

Fiber 1 предлага оптичен интернет и цифрова телевизия в кв. Разсадника, което включва зоната, заключена между бул. Ал. Стамболийски, бул. Константин Величков, бул. Вардар и бул. Възкресение.