Промоция 9:9 » девет месеца на половин цена

promo_9_9_cover

Пакети Интернет + Телевизия

Технология FTTB (Fiber To The Building - оптично влакно до сградата)

Best Economy
+
Classic Pack
Speed Demon
+
Premium Pack
Max Power
+
TV Gold
BG скорост 40 Mbit 50 Mbit 70 Mbit
INT скорост 40 Mbit 50 Mbit 70 Mbit
Програми 80+
програми
100+
програми
120+
програми
Промоционална цена 16 90
лв./месец
18 90
лв./месец
19 90
лв./месец
Стандартна месечна такса 26 90
лв./месец
31 90
лв./месец
39 90
лв./месец
Подарък

• Подаръкът "wi-fi рутер" важи само тарифен план "Max Power + TV Gold"
• Моля, обърнете се към нашите оператори ако желаете кофигурация, различна от посочените по-горе
• При необходимост от допълнително оборудване за предоставяне на услугата, то се заплаща или предоставя срещу минимален депозит
• Възможен е безплатен тест на услугата


Условия на промоцията

1. Териториален обхват на промоцията

Промоцията се провежда във всички райони от покритието на оператора.

2. Продължителност на промоцията

Промоцията продължава до 30.06.2019 год.

3. Условия на промоцията

4. Участие в промоцията

За да ползва промоцията, постоянният адрес на клиентът трябва да съвпада с адреса на предоставяне на услугата или да предостави документ, доказващ правото на ползване на жилищните помещения за срока на договора.

5. Механизъм и цени на промоцията

6. Предсрочно прекратяване на договора

Fiber1 няма право едностранно да прекрати договора, преди изтичането на неговия срок. Клиент, може да прекрати предсрочно договора, след заплащане на всички дължими месечни такси, посочени в договора.

При промяна на адреса на клиент извън покритието на Fiber1, същият не се освобождава от дължимите месечните такси по договора.