MAX FIBER POWER


LOCAL скорост BG скорост INT скорост 12 мес. договор 24 мес. договор Подарък
1 Gbit 200 Mbit 65 Mbit 76
лв./месец
56
лв./месец

12 мес. договор
Промоционална цена 29
лв./месец**
29
лв./месец**
 

* при сключване на 24 мес. договор
** Валидна за първите 6 или 3 месеца при сключване на 24 или 12 месечен договор.

Промоцията е валидна до 31.01.2021 год.

Пусни заявка за включване Оптика до сградата (FTTB) » Оптика до дома (FTTH) » FTTB + TV » FTTH + TV »